Czy fiskus ma prawo śledzić dochody podatnika

Niedopuszczalne jest prowadzenie postępowania w sprawie poniesionych wydatków, by później jeśli materiał dowodowy będzie mocny przekształcić je w postępowanie w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych